•  
   

Typy studia

Katedra v akademickém roce 2018/2019 garantuje výuku v následujících typech studia:

Studijní plány naleznete ve Studijním katalogu

Důležité organizační informace pro studenty (nastupující do) bakalářského studia: Průvodce studiem na KNJ

Prezenční studium i kombinované studium (výuka výhradně v pátek, blokové semináře výjimečně v sobotu)

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)

Učitelství německého jazyka pro základní školy - dvouoborové 

Učitelství německého jazyka pro základní školy - jednooborové 


Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (pětileté prezenční/kombinované magisterské studium, 1. až 5. ročník. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Absolventi studia získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (prezenční/kombinované bakalářské studium)

Celoživotní vzdělávání

Rozšiřující studia

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ – Německý jazyk (dvouleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět – Rozšiřující němčina pro ZŠ (tříleté studium)

Studium k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy – ZSS Němčina pro střední školy (jednoleté studium)

Doktorské studium

Specializace v pedagogice / Obor didaktika cizího jazyka