•  
   

Státní závěrečné zkoušky

Aktuálně platné okruhy ke státním závěrečným zkouškám (bakalářské, magisterské) najdete na Dokumentovém serveru v IS MU (po přihlášení do IS přístupné zde)