•  
   

Kontakty členů katedry českého jazyka a literatury PdF MU

se zahraničními vzdělávacími, kulturními, a vědeckými institucemi

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými pracovišti a vědeckými a kulturními institucemi zahrnuje pedagogickou, konzultační, přednáškovou a vědecko-výzkumnou činnost směřující ke společným publikačním a konferenčním aktivitám. Seznam vědeckých institucí a vysokoškolských pracovišť, se kterými členové katedry spolupracují, naleznete zde

 

Mobility studentů a akademických pracovníků - Erasmus+

Seznam institucí, se kterými má katedra českého jazyka a literatury v současné době uzavřeny smlouvy Erasmus+, naleznete zde

 

Pracovní stáže pro studenty - Erasmus+

Seznam institucí, na nichž mohou studenti realizovat pracovní stáž, naleznete zde.