•  
   

Studentská vědecká konference

 

XII. studentská vědecká konference, pořádaná katedrou českého jazyka a literatury, se bude konat dne 8. října 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti děkanátu PdF MU (Poříčí 7, 1. patro).  

Garant akce: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

                     ester.novakova@ped.muni.cz