VZ - Zahraniční cesty

D1 Jmenný seznam výzkumných zaměstnanců v řešitelském týmu


doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky


PhDr. Hana Filová, Ph.D., katedra pedagogiky


doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., katedra technické a informační výchovy


PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D., katedra ruského jazyka a literatury


doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., katedra anglického jazyka


Mgr. Jiří Havel, Ph.D., katedra primární pedagogiky


doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., katedra německého jazyka


PhDr. Karel Pančocha, B.A., Ph.D., institut výzumu inkluzivního vzdělávání


PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D, katedra pedagogiky


PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., institut výzumu inkluzivního vzdělávání


doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra speciální pedagogiky


doc. PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., katedra speciální pedagogiky


PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky
D2 Jmenný seznam dalších členů řešitelského týmu


PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., katedra francouzského jazyka a literatury


PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., katedra české literatury


RNDr. Eva Trnová, Ph.D., Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání


MUDr. Jiří Vítek, Ph.D., katedra speciální pedagogikyVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education