Výzkumní pracovníci

D1 Jmenný seznam výzkumných zaměstnanců v řešitelském týmu

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

RNDr. Růžena Blažková, CSc., katedra matematiky

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Hana Filová, Ph.D., katedra pedagogiky

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., katedra technické a informační výchovy

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D., katedra ruského jazyka

Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., katedra sociální pedagogiky

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., katedra anglického jazyka

Mgr. Jiří Havel, Ph.D., katedra pedagogiky

doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., katedra německého jazyka

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., katedra pedagogiky

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D., katedra francouzského jazyka

PaedDr. Ivo Martinec, CSc., katedra českého jazyka

PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., katedra matematiky

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., katedra pedagogiky

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., katedra biologie

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., katedra psychologie

doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., katedra české literatury

PaedDr. Jan Šťáva, CSc., katedra pedagogiky

doc. RNDr. Josef Trna, CSc., katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

RNDr. Eva Trnová, Ph.D., katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky


 

D2 Jmenný seznam dalších členů řešitelského týmu


 

PaedDr. Irena Bělohoubková, katedra matematiky

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

Mgr. Irena Budínová, Ph.D., katedra matematiky

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. , katedra sociální pedagogiky

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Ilona Fialová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Radka Horáková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

Mgr. Miroslav Janda, katedra pedagogiky

Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., katedra sociální pedagogiky

PhDr. Blanka Knopová, CSc., katedra hudební výchovy

PhDr. David Kroča, Ph.D., katedra české literatury

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., katedra společenských věd

doc. PhDr. Eva Minářová, CSc., katedra českého jazyka

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., katedra sociální pedagogiky

PhDr. Zita Nováková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D., katedra francozského jazyka a literatury

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

MgA. Lenka Remsová, Ph.D., katedra sociální pedagogiky

PhDr. Petra Röderová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., katedra francouzského jazyka a literatury

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., katedra pedagogiky

prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., katedra pedagogiky

PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc., katedra pedagogiky

Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., katedra socální pedagogiky

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., katedra české literatury

Mgr. Ivana Vaculová, Ph.D., katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

RNDr. Milena Vaňurová, CSc., katedra matematiky

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D., katedra speciální pedagogiky

Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., katedra české literatury


 

D4 Spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení výzkumného záměru


 

Mgr. Kristýna Balátová, institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Mgr. Tomáš Doležal, katedra pedagogiky

Ing. Martin Dosedla, katedra technické a informační výchovy

PhDr. Alena Franková, Dis., katedra speciální pedagogiky

PhDr. Lenka Gajzlerová, katedra speciální pedagogiky

PhDr. Veronika Girglová, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Kateřina Jiskrová, katedra speciální pedagogiky

PhDr. Petr Kopečný, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Soňa Klempová, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Věra Linhartová, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Lucie Makydová, katedra katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

Mgr. Radka Mlýnková, katedra anglického jazyka

PhDr. Jana Nováková, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Magdalena Novotná, katedra pedagogiky

Mgr. Lenka Pavlíčková, katedra katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

Mgr. Radka Pavlíčková, katedra pedagogiky

Mgr. Radek Pospíšil, katedra pedagogiky

PhDr. Jana Presová, katedra speciální pedagogiky

MgA. Eva Suková, katedra pedagogiky

PhDr. Pavla Sychrová, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Zuzana Širmerová, katedra speciální pedagogiky

Mgr. Gabriela Věchtová, katedra pedagogiky

Mgr. Martina Vodičková, katedra sociální pedagogiky

Mgr. Martin Vrubel, katedra speciální pedagogiky


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education