Tvůrčí činnost katedry

Vědecko-výzkumná činnost katedry se realizuje zejména formou spolupráce s dalšími pracovišti, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Za významné lze považovat účast v mezinárodních programech Leonardo da Vinci, PHARE, Sokrates a v nově připravovaném EU projektu EQUAL Program (2001-2003) "Integrationsfragen der Schnittstelle Schule/Beruf von Jugendlichen mit Behinderung" (Integrační otázky přechodu mezi školou a povoláním u mladých lidí s postižením) s partnery v Rakousku a Německu.Galerie publikací katedry


IS MUNI


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education