Praxe - pokyny prezenční studium

Výstupy z praxe vkládají studenti všech studijních programů do Odevzdáváren, otevřených v ISu pod kódem příslušné praxe.

Dohody o platbě za praxi (týká se pouze praxí, u kterých je dohoda uvedena) musí být odevzdány nejpozději do 11. 12. 2020 (na oddělení praxí paní Foltové). Dohody, které budou doručeny po tomto termínu, nebude možné proplatit.


Bakalářský studijní program


Magisterský studijní programKoordinátoři praxí
- obecné informace k časovému harmonogramu a průběhu praxí v jednotlivých semestrech
- aktualizace informací na webu


Specifické dotazy ke konkrétním směrům a specializacím zodpoví:


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education