Státní závěrečné zkoušky a Závěrečné zkoušky

Bakalářské studium Navazující magisterské studium CŽV - doplňující CŽV - rozšiřující


SZZ u studijních programů speciální pedagogiky

Jednou z podmínek k přihlášení se ke státní (závěrečné) zkoušce je absolvování praxe. Viz pokyny k praxím.

UPOZORNĚNÍ: A
ktuální okruhy z pedagogiky a psychologie naleznete na stránkách příslušných kateder.
 

Okruhy ke SZZ

Bakalářské studium


Navazující magisterské studium

Studijní program Speciální pedagogika (přijetí od roku 2017)

Volitelná část:


Studijní program Speciální pedagogika (přijetí do roku 2016 vč.)

Volitelná část:

Studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky

Povinná část:
Volitelná část:

Studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika pro učitele (SPSMK, SPSMP)


Studijní program Učitelství pro základní školy (SP2MP, SP7MP), Učitelství pro střední školy (SP3MP, SP7MP) obor Speciální pedagogika

Kombinace 2 oborů, z toho 1 obor je Speciální pedagogika

Volitelná část:
Studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální andragogika (současná akreditace)


Dostudování podle staré akreditace (do 2016)

Střední školy (SP3MK), obor Speciální pedagogika pro učitele

CŽV – doplňující

CŽV – rozšiřující

CŽV – doplňující, kvalifikační

 Aktualizováno: zima 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education