•  
   

Studium v zahraničí

 

ERASMUS – nabídka zahraničních stipendijních studijních pobytů pro studenty katedry němčiny

 Pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Oboroví koordinátoři
: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Informace pro zájemce o výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve školním roce 2020/21

II. kolo nominací na studijní pobyty Erasmus+ na jarní semestr 2021 je otevřeno do 4. 6. 2020 včetně. Více informací a seznam partnerských institucí zde

 Přihlášku lze podat v informačním systému ISOIS Centra zahraniční spolupráce – CZS MU. 

Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS na adrese:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

 

K tomu, aby systém studenta pustil k samotnému vyplňování přihlášky, musí být splněny následující podmínky:

1.      Na katedře musí aktuálně probíhat výběrové řízení.

2.      Student na danou katedru v daném výběrovém řízení pro danou úroveň studia ještě žádnou přihlášku nepodal.

Ke studijnímu pobytu v zahraničí si můžete vybrat maximálně 3 hostitelské instituce, které uvedete v červeném rámečku přihlášky v pořadí dle vlastních preferencí.

V přihlášce musíte kromě osobních údajů uvést všechny minulé studijní a pracovní pobyty Erasmus a pobyty Erasmus Mundus

Upozorňujeme, že po odeslání již není možné přihlášku dále editovat.

Informační a poradní hodiny pro zodpovězení případných dotazů týkajících se vyplňování přihlášky: Dr. Pavel Váňa.

Sledujte nástěnku Erasmus+ na KNJ (budova Poříčí 9, 5. poschodí), na které bude od vyvěšen aktuální seznam univerzit, s nimiž má naše katedra uzavřené smlouvy pro výjezd studujících.

Přejeme úspěšné výběrové řízení.

Za koordinátory: Pavel Váňa