•  
   

Přijímací řízení

Katedra německého jazyka žádné oborové testy nepořádá, uchazeči se podrobují pouze Testu studijních předpokladů.

Veškeré informace o nabízených oborech a kurzech a o příjimacím řízení na PdF MU naleznete zde.