•  
   

Publikace

Publikace členů katedry na stránkách www.ped.muni.cz

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (tuzemské bodované publikační platformy, 2015. Pro germanistiku a DaF relevantní výňatek z toho seznamu zde).


Recenzovaná neimpaktovaná periodika vydávaných v zahraničí (bodovaná v RIVu: databáze ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities, databáze SCOPUS)


Definice typů publikací a jejich bodové hodnocení (viz strana 30 a dále, zdroj: www.vyzkum.cz 2014)