•  
   
 

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2016/2017).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2016/2017).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu od ak. roku 2017/2018).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu od ak. roku 2017/2018).

Navazující magisterské studium

Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2016/2017).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu do ak. roku 2016/2017).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu od ak. roku 2017/2018).

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde (pro studenty přijaté ke studiu od ak. roku 2017/2018).

Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy 

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

Programy, na nichž se katedra podílí

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.  

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.

 

Učitelství pro mateřské školy 

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a seznam studijní literatury najdete zde.

Tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám z české literatury a seznam studijní literatury najdete zde.