•  
 
Předměty nabízené přijíždějícím studentům
 

      PŘEDMĚTY NABÍZENÉ KATEDROU ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY        

                               STUDENTŮM PŘIJÍŽDĚJÍCÍM ZE ZAHRANIČÍ 

                   

Předměty vyučované v češtině (předpokládaná úroveň češtiny je B1):

  • CJMPE_CjCM Cvičení z české mluvnice
   Více informací naleznete zde.

 

  • CJMPE_JKTT Česká konverzace a tvorba textu

    Více informací naleznete zde.

  •  CJMPE_Real České reálie
    Více informací naleznete zde.

 

 

Předměty vyučované v angličtině:

  • CJMPE_CRen Czech life and culture

   Více informací naleznete zde.

 

  • SZ7_LSPP Structural Poetics of the Prague School

   Více informací naleznete zde.

  • CJp521 An Introduction to Narratology

    Více informací zde.