•  
   

Ocenění pracovníků 

2018

 • Dne 19. června 2018 byla panu Mgr. Miroslavu Chocholatému, Ph.D., udělena Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd.

     

2017

 • Dne 7. září 2017 převzala doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za intenzivní spolupráci s BIBIANOU, Mezinárodním domem umění pro děti, a za prohlubování vzájemných kontaktů mezi českou a slovenskou literaturou pro děti a mládež.

Plaketa Ľudmily Podjavorinskej je nejvyšším slovenským oceněním v oblasti aktivit spjatých s knižní tvorbou pro děti, udílí se od roku 1972 slovenským i zahraničním osobnostem a institucím. Cenu udílí BIBIANA, Mezinárodní dům umění pro děti, a Slovenská sekce IBBY, mezinárodní nevládní organizace při UNESCO, ve dvouletých intervalech.

2016

 • Dne 25. 5. 2016 byl panu prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc., udělen čestný doktorát na Ostravské univerzitě v Ostravě. Krátký medailonek o panu profesorovi je dostupný zde.

2015

 • Dne 30. 6. 2015 byla panu doc. PhDr. Jiřímu Poláčkovi, CSc., udělena Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy za excelentní pedagogickou činnost na Pedagogické fakultě MU.

 

 • Dne 29. 6. 2015 byla paní PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., a paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D., udělena Cena děkana za významný tvůrčí čin publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. a Čeština zajímavě a komunikativně II.

 

2013

 • Dne 24. 5. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.

 • Dne 29. května 2013 v 15.00 hodin proběhlo v Památníku národního písemnictví v Praze předání cen Zlatá stuha 2013. V kategorii Kritika literatury a umění pro děti a mládež byla Zlatá stuha 2013 udělena publikaci SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SVAZEK II – ČEŠTÍ SPISOVATELÉ. Dílo, jež koncepčně navazuje na slovníkovou edici z nakladatelství Libri, přináší více než čtyři sta hesel věnovaných českým autorům píšícím pro děti a mládež. Slovník pod vedením Mileny Šubrtové vytvořili Miroslav Chocholatý, David Kroča, Hana Lavičková, Ivan Němec, Luisa Nováková, Jiří Poláček, Martin Reissner, Vlasta Řeřichová, Naděžda Sieglová, Svatava Urbanová a Jitka Zítková.

  Cena Zlatá stuha je udělována knihám pro děti a mládež, které byly vydány v předchozím kalendářním roce. Zlatá stuha je celostátní soutěží v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.

    

 • Dne 24. 6. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin.

 • Dne 8. 10. 2013 byla paní doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.