•  
   

Kontakt – Katedra českého jazyka a literatury

Katedra českého jazyka a literatury

Adresa:

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU
Poříčí 7
Brno
603 00

Petra Rozbořilová, sekretariát

Tel.: +420 549 491 641
E-mail:
 rozborilova@ped.muni.cz