•  
   

A. Prezentace knihy

Dne 29. dubna 2016 se na Pedagogické fakultě MU konala slavnostní prezentace knížky Krb neporušitelného přátelství, kterou k vydání připravila doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Publikaci za vydavatelství představil PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna. Úryvky z knížky prezentovali Milena Šubrtová a Bc. Ondřej Pechník. Závěrem byla v premiéře provedena skladba O věčné touze, kterou na motivy knížky složil MgA. Jan Šimíček.

Autorkou fotografií je Marie Schmerková.

B. Konference

Dne 17. března 2014 uspořádala katedra českého jazyka a literatury už šestý ročník studentské vědecké konference. Akce proběhla v rámci projektu Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (CYKO 2014), registrovaného pod číslem  MUNI/B/0931/2013.

Ve dnech 30.–31. ledna 2014 se uskutečnila vědecká konference s mezinárodní účastí nazvaná Vlastní jména v textech a kontextech, která se konala u příležitosti významného životního jubilea pana prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc.

Stylistika v kontextu historie a současnosti, vědecká konference s mezinárodní účastí u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Evy Minářové, CSc., Brno, PdF MU, 5.–6. 2. 2013

C. Forum bohemicum

Forum bohemicum XXXI, Brno, PdF MU, 11. 4. 2013

D. Autorská čtení 

Cyklus autorských čtení a besed s českými básníky a prozaiky, Brno, PdF MU, 2011–2012